Koningsschap

Moge de Koning met hoogachting regeren,
Moge de Koning vrede en welvaart bevorderen,
Moge de Koning leiding geven aan Land en Regering.

Moge de Koning met zegen van God regeren.
Moge de Koning met goedheid de traditie van Koningen voortzetten.

Als de Koning vrede brengt, moge hij geprezen worden.
Als de Koning armoede en ziekte uitbant en geneest, moge hij geprezen worden.
Als de Koning oorlog be-eindigt het wereldwijd vermindert, moge hij geprezen worden.

Als Koningen regeren, zijn ze aanspreekbaar op de macht die zij bezitten.
Als Koningen regeren, is het zichtbaar of zij uit goed hout zijn gesneden.
Als koningen regeren, mogen zij de stempel van wijsheid en vrede drukken op de brief van regeren.

Moge de Koning achting verkrijgen door zijn goedheid.
Moge de Koning achting verkrijgen door de tevreden burgers.
Moge de Koning achting verkrijgen door internationale goede betrekkingen.

Een wijs koning die vrede brengt, wordt tot eeuwen erna geprezen.
Een wijs koning die geluk voor ieder beschikbaar maakt, wordt tot eeuwen erna geprezen.
Een wijs koning die ongeluk, leed en pijn uitwist, wordt tot eeuwen erna geprezen.

Een koning zonder bron is niet te vinden.
Een koning zonder kracht is niet te vinden.
Maar de bron van kracht bepaalt wat zij zeggen over de Koning.

Een goede vonk is ieders ziel.
Een goede vonk is het inzicht in de mens.
Een goede vonk is als de bron van een vuur die velen verwarmt.
Een goede vonk is als licht die ieder mogelijkheid geeft om te handelen.

Moge de regering met wijsheid regeren.
Moge de regering de belangen van het volk behartigen.
Moge de regering, rechtvaardig en openhartig leiding geven.